• /´breisiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm cường tráng, làm khoẻ mạnh
  bracing air
  không khí làm khoẻ người

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  chắn cữ
  khung đàn

  Xây dựng

  cột chống xiên
  cột chống xô
  giằng tăng cứng
  bracing cage
  hệ thanh giằng tăng cứng
  sự giằng cứng
  sự neo giữ

  Kỹ thuật chung

  ngàm
  làm chắc
  gân tăng cứng
  gia cố

  Giải thích EN: 1. the process of adding strength and stability to a component or structure by using rods, ties, or other means of support.the process of adding strength and stability to a component or structure by using rods, ties, or other means of support.2. the support or supports so used.the support or supports so used.

  Giải thích VN: 1. Quá trình gia tăng độ bền và ổn định cho một cấu trúc hoặc bộ phận bằng cách dùng thanh đỡ, thanh nối, hoặc các phương tiện hỗ trợ khác. 2. Các phương tiện trợ lực được dùng.

  giằng
  bottom bracing
  giằng đáy
  bottom lateral bracing
  hệ giằng ngang ở đáy
  bracing beam
  dầm giằng
  bracing cage
  hệ thanh giằng tăng cứng
  bracing frame
  khung giằng
  bracing framework
  khung giằng
  bracing strut
  thanh giằng
  bracing system
  hệ giằng
  buttress bracing strut
  thanh giằng chống
  cross bracing
  Hệ giằng chéo// Sự liên kết ngang
  cross bracing
  hệ giằng chéo chữ X
  cross bracing
  hệ giằng chéo nhau
  diagonal bracing
  giằng chéo
  diagonal bracing
  thanh giằng chéo
  interbox lateral bracing
  giằng ngang giữa các hộp
  lateral bracing
  giằng ngang
  lateral bracing
  hệ giằng bên
  lattice bracing
  hệ giằng dạng mắt lưới
  lattice bracing
  hệ (thanh) giằng mắt cáo
  longitudinal bracing
  giằng dọc
  longitudinal vertical bracing
  hệ giằng đứng trên phương dọc
  main wind bracing
  giằng chính chống gió
  manoeuvrable bracing
  sự giằng dễ thao tác
  rigid bracing
  hệ giằng cứng
  rigid frame bracing system
  khung giàn giằng
  roof bracing
  giăng mái
  shoring and bracing equipment
  thiết bị chống đỡ và giằng (ở hầm mỏ)
  single-strut bracing
  giằng đơn
  top bracing
  hệ giằng ở đỉnh
  top lateral bracing
  hệ giằng ngang ở đỉnh
  top longitudinal bracing
  hệ giằng dọc ở đỉnh
  triangulated bracing
  hệ giằng hình tam giác
  vertical bracing
  hệ giằng đứng
  wall bracing
  thanh giằng tường
  wind bracing
  giằng chống gió
  wind bracing
  giằng gió
  wind bracing
  hệ giằng chống gió
  wind bracing
  sự giằng chống gió
  wind bracing node
  nút giằng gió
  giằng gió
  wind bracing node
  nút giằng gió
  hệ giằng
  bottom lateral bracing
  hệ giằng ngang ở đáy
  cross bracing
  Hệ giằng chéo// Sự liên kết ngang
  cross bracing
  hệ giằng chéo chữ X
  cross bracing
  hệ giằng chéo nhau
  lateral bracing
  hệ giằng bên
  lattice bracing
  hệ giằng dạng mắt lưới
  longitudinal vertical bracing
  hệ giằng đứng trên phương dọc
  rigid bracing
  hệ giằng cứng
  top bracing
  hệ giằng ở đỉnh
  top lateral bracing
  hệ giằng ngang ở đỉnh
  top longitudinal bracing
  hệ giằng dọc ở đỉnh
  triangulated bracing
  hệ giằng hình tam giác
  vertical bracing
  hệ giằng đứng
  wind bracing
  hệ giằng chống gió
  sự căng
  manoeuvrable bracing
  sự căng dễ thao tác
  sự ghép
  sự giằng
  manoeuvrable bracing
  sự giằng dễ thao tác
  wind bracing
  sự giằng chống gió
  sự gia cố
  sự kẹp chặt
  sự liên kết
  cross bracing
  Hệ giằng chéo// Sự liên kết ngang
  cross bracing
  sự liên kết ngang
  sự liên kết cứng
  thanh chống xiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X