• /in´tɔksi¸keitiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm say, làm say sưa (nghĩa bóng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X