• /´stimju¸leitiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khuấy động, kích thích; khuyến khích (như) stimulative
  the stimulating effect of coffee
  tác dụng kích thích của cà phê
  Thú vị, hào hứng
  a stimulating discussion
  một cuộc mạn đàm lý thú


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X