• /iks¸pætri´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự đày biệt xứ; sự bỏ xứ sở mà đi
  Sự từ bỏ quốc tịch

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X