• /,di:pɔ:'tei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự trục xuất, sự phát vãng, sự lưu đày

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X