• /¸trænspɔ:´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) sự chuyên chở, sự vận tải (như) transport
  transportation by air
  sự chuyên chở bằng được hàng không
  (pháp lý) sự phát vãng, sự bị đày, sự đày ải; tội đày, tội phát vãng
  to be sentenced to transportation for life
  bị kết án đày chung thân
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phiếu vận tải, vé (tàu, xe)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự vận tải, sư vận chuyển

  Xây dựng

  vận tải đường thuỷ

  Cơ - Điện tử

  Sự chuyên chở, sự vận tải, sự vận chuyển

  Kỹ thuật chung

  giao thông
  buildings for transportation facilities
  nhà phục vụ giao thông
  Department of Transportation and Communication (Philippines) (DOTC)
  Bộ Giao thông và truyền thông (Philippines)
  Intelligent Transportation Infrastructure (ITI)
  cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thông tin
  means of transportation
  phương tiện giao thông
  municipal transportation
  giao thông đô thị
  municipal transportation
  giao thông trong thành phố
  overhead transportation
  giao thông trên không
  trackless transportation
  giao thông không ray
  transportation map
  bản đồ giao thông
  transportation route
  đường giao thông
  sự chuyên chở
  sự giao lưu
  sự vận chuyển
  bulk transportation
  sự vận chuyển hàng rời
  centralized transportation
  sự vận chuyển tập trung
  container transportation
  sự vận chuyển bằng contenơ
  elephant-back transportation
  sự vận chuyển bằng voi
  horse driven tip-cart transportation
  sự vận chuyển bằng xe ngựa
  mule back transportation
  sự vận chuyển bằng la
  pallet transportation
  sự vận chuyển bằng máng
  public transportation
  sự vận chuyển công cộng
  sự vận tải

  Kinh tế

  phương tiện vận tải
  sự bơm theo đường ống
  sự chuyên chở
  river transportation
  sự chuyên chở bằng đường sông
  sự vận tải

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X