• /´ɔstrə¸sizəm/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự đày, sự phát vãng
  Sự khai trừ, sự tẩy chay; sự loại ra ngoài (tổ chức...)
  he was suffer ostracism
  anh ta đã bị tẩy chay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X