• (đổi hướng từ Expectorated)
  /eks´pektə¸reit/

  Thông dụng

  Động từ

  Khạc, nhổ, khạc đờm

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  spit out , hawk , spew , spit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X