• /spju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nôn mửa; cái nôn ra, cái mửa ra, cái thổ ra

  Nội động từ (như) .spue

  ( + out/up) (thông tục) nôn ra, thổ ra; nôn mửa
  spewing up the basin
  nôn ra chậu
  Chúc nòng (súng) (vì bắn nhanh quá)

  Ngoại động từ

  Làm phun ra, làm tuôn thành dòng
  the volcano spewed molten lava
  núi lửa phun dung nham nóng chảy ra

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đẩy ra
  rìa bờm

  Kinh tế

  ép
  sự ép
  sự trào ra
  trào ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X