• /ɛkstrə'mærɪtl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngoại tình
  he had extra-marital relations with one of his neighbours
  anh ta ngoại tình với một cô láng giềng
  Ngoài hôn thú, hôn nhân

  Kỹ thuật chung

  ngoại tình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X