• (đổi hướng từ Neighbours)
  /'neibə/

  Thông dụng

  Cách viết khác neighbor

  Danh từ

  Người hàng xóm, người láng giềng, người ở bên cạnh; vật ở cạnh
  next-door neighbour
  người láng giềng ở sát vách
  Người đồng loại
  be kind to your neighbour
  nên tử tế với người đồng loại

  Động từ

  Ở gần, ở bên, ở cạnh
  the wood neighbours upon the lake
  khu rừng ở ngay cạnh hồ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bên cạnh; đại lượng gần // giới hạn

  Kỹ thuật chung

  bên cạnh
  giới hạn
  hàng xóm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X