• /'fæbrikənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công trình xây dựng
  Giàn khung, kết cấu, cơ cấu ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  the whole fabric of society
  toàn bộ cơ cấu xã hội
  the fabric of arguments
  kết cấu của lý lẽ
  Vải ( (thường) textile fabric)
  silk and woollen fabrics
  hàng tơ lụa và len dạ
  Mặt, thớ (vải)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thợ xây dựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X