• /silk/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều silks

  Tơ (do nhện, một số côn trùng nhả ra)
  Tơ, chỉ, lụa (chỉ và vải làm bằng tơ đó)
  ( số nhiều) quần áo bằng lụa
  (thông tục) luật sư hoàng gia, mặc áo dài bằng lụa tại triều
  to take silk
  được phong làm luật sư hoàng gia
  Nước ngọc (độ óng ánh của ngọc)
  ( định ngữ) (bằng) tơ
  silk stockings
  bít tất tơ
  to hit the silk
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự), (từ lóng) nhảy dù ra khỏi máy bay
  to make a silk purse out of a sow's ear
  ít bột vẫn gột nên hồ
  take silk
  trở thành luật sư hoàng gia

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  lụa tơ tằm
  tơ tằm

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lụa

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  râu ngô

  Nguồn khác

  • silk : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X