• Kỹ thuật chung

    đóng đinh

    Giải thích EN: The process of securing by nails driven perpendicular to the face of the wood. Giải thích VN: Công đoạn gắn 2 bề mặt bằng cách đóng đinh vuông góc với bề mặt gỗ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X