• /drivn/

  Thông dụng

  Xem drive

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dẫn động [được dẫn động]

  Cơ - Điện tử

  (adj) bị dẫn, bị động

  Ô tô

  bị dẫn

  Kỹ thuật chung

  bị động
  driven gear
  bánh răng bị động
  driven plate
  đĩa bị động
  driven side of belt
  nhánh bị động của đai truyền
  two-wheel driven
  hai bánh bị động
  truyền động
  belt driven machine
  máy có truyền động đai
  belt-driven compressor
  máy nén truyền động đai
  driven plate
  mâm cặp truyền động
  electrically driven agitator
  quạt khuấy truyền động (bằng) điện
  interrupt-driven
  truyền động bằng ngắt
  steam driven
  truyền động bằng hơi nước
  turbine driven pump
  bơm truyền động tuabin

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X