• Thông dụng

  Danh từ

  Giá trị danh nghĩa (của giấy bạc...), mệnh giá
  (nghĩa bóng) giá trị bề ngoài
  to accept (take) something at its face value
  thừa nhận cái gì theo giá trị bề ngoài của nó


  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giá trị bề mặt
  giá trị mặt

  Điện tử & viễn thông

  trị số bề mặt

  Kinh tế

  diện giá
  giá trị danh nghĩa
  giá trị danh nghĩa (của tờ phiếu)
  giá trị góc mặt (của con tem)
  giá danh nghĩa
  face value of a stock
  giá danh nghĩa của một chứng khoán
  giá trị trên mặt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X