• Xây dựng

    khóa điểm mặt

    Giải thích EN: A plunger that engages a rod on the switch point to lock a railroad switch track. Giải thích VN: Một cần đẩy gắn vào một thanh trên ghi để khóa ghi đường sắt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X