• /fæk´tɔ:riəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thừa số

  Danh từ

  (toán học) giai thừa

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giai thừa; nhân tố
  generalized factorial
  giai thừa suy rộng

  Kỹ thuật chung

  nhân tố
  giai thừa
  factorial cumulant
  nửa bất biến giai thừa
  factorial function
  hàm giai thừa
  factorial moment
  mômen giai thừa
  factorial notation
  dấu giai thừa
  factorial series
  chuỗi giai thừa
  generalized factorial
  giai thừa suy rộng
  hệ số
  thừa số

  Kinh tế

  giai thừa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X