• /'ʤenərəlaizd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tổng quát hoá, suy rộng, phổ biến
  generalized function
  (toán học) hàm suy rộng

  Toán & tin

  suy rộng
  generalized angle
  góc suy rộng
  generalized derivative
  đạo hàm suy rộng
  generalized excision
  sự cắt suy rộng
  generalized factor
  giai thừa suy rộng
  generalized factorial
  giai thừa suy rộng
  generalized momentum
  động lượng suy rộng
  generalized plane stress
  ứng suất phẳng suy rộng
  generalized quaternion group
  nhóm quatenion suy rộng
  generalized quaternion group
  nhóm quaternion suy rộng
  generalized sequence
  dãy suy rộng
  generalized space
  không gian suy rộng
  generalized valance
  phương sai suy rộng

  Xây dựng

  phổ biến, mở rộng, khái quát hoá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X