• (đổi hướng từ Faining)
  /fein/

  Thông dụng

  động từ + cách viết khác : (faní)/feinz/ (fens) /fenz/

  xin miễn
  fain i goal [[keeping !] ]
  tớ giữ gôn à, xin miễn

  tính từ

  đành bằng long, đành đồng ý, đành phải
  ( từ hiếm, nghĩa hiếm), sẵn sàng, vui lòng

  phó từ

  vui lòng
  he would fain [[depart] ]
  nó vui lòng ra đi

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  acquiescent , agreeable , game , minded , ready

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X