• /´maindid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thích, sẵn lòng, vui lòng
  he could do it if he were so minded
  nó có thể làm được việc đó nếu nó thích
  (trong từ ghép) có khuynh hướng; có tư tưởng; có tâm hồn
  absent-minded
  đãng trí
  strong-minded/feeble-minded
  có tinh thần vững mạnh/yếu đuối
  broad-minded/narrow-minded
  có tư tưởng phóng khoáng/hẹp hòi
  to be commercially minded/politically minded
  có đầu óc thương mại/có ý thức chính trị


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  acquiescent , agreeable , game , ready

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X