• Kỹ thuật chung

    máy đo độ nhớt bằng cầu rơi

    Giải thích EN: A viscometer that determines the velocity of fluid from the velocity of fall of a spherical ball. Giải thích VN: Máy đo độ nhớt đo vận tốc của dòng chất lỏng từ vận tốc rơi của một quả cầu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X