• /vis´kɔmitə/

  Thông dụng

  Cách viết khác viscosimeter

  Danh từ

  (vật lý); (kỹ thuật) máy đo độ nhớt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhớt [cái đo độ nhớt]

  Cơ - Điện tử

  Máy đo độ nhớt

  Máy đo độ nhớt

  Cơ khí & công trình

  cái đo độ nhớt

  Kỹ thuật chung

  nhớt kế

  Giải thích EN: An instrument that measures the viscosity of a fluid. Also, viscosimeter. Giải thích VN: Một dụng cụ đo độ nhớt dòng chất lỏng. Còn gọi là: viscosimeter.

  capillary viscometer
  nhớt kế mao quản
  Couette viscometer
  Nhớt kế Couette
  cup viscometer
  nhớt kế cốc
  Doolittle viscometer
  nhớt kế Doolittle
  Engler viscometer
  nhớt kế Engler
  faber viscometer
  nhớt kế Faber
  falling sphere viscometer
  nhớt kế bi rơi
  funnel viscometer
  nhớt kế kiểu phễu
  Marsh funnel type viscometer
  nhớt kế kiểu phễu Marsh
  Mc Michael's viscometer
  nhớt kế Mc Michael
  Ostwald viscometer
  nhớt kế Ostwald
  pressure viscometer
  nhớt kế áp suất
  pressure viscometer
  nhớt kế tuyệt đối
  Redwood viscometer
  nhớt kế Redwood
  rotational viscometer
  nhớt kế quay
  Saybolt universal viscometer
  nhớt kế Saybolt phổ dụng
  Saybolt viscometer
  nhớt kế Saybolt phổ dụng
  Scott viscometer
  nhớt kế Scott
  suspended level viscometer
  nhớt kế ống thủy treo
  Tagliabue viscometer
  nhớt kế Tagliabue
  torsion viscometer
  nhớt kế xoắn
  ubbelohde viscometer
  nhớt kế ubbelohde
  Zahn viscometer
  nhớt kế Zahn
  máy đo độ nhớt
  Engler viscometer
  máy đo độ nhớt Engler
  falling-sphere viscometer
  máy đo độ nhớt bằng cầu rơi
  redwood viscometer
  máy đo độ nhớt redwood

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X