• /feitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Do định mệnh, do số mệnh
  he was fated to do it
  số nó là phải làm việc đó
  Nhất định bị hỏng, nhất định bị thất bại, nhất định bị huỷ diệt
  fated to failure
  nhất định bị thua


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X