• /im´pendiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sắp xảy đến, xảy đến trước mắt
  Treo, treo lơ lửng
  (nghĩa bóng) đang đe doạ, lơ lửng trên đầu
  an impending storm
  cơn bão đang đe doạ
  impending dangers
  những mối nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu (đang đe doạ)


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X