• Thông dụng

  Tính từ

  Buồn chán, chán ngấy
  are you fed up with going to school?
  anh có chán đi học hay không?

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  annoyed , blas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X