• Thông dụng

  Danh từ

  Sự ra đi
  Trạng thái đường sá (xấu, tốt...); việc đi lại
  the going is hard over this rough road
  việc đi lại trên đường gồ ghề này vất vả
  Tốc độ (của xe lửa...)
  comings and goings
  kẻ đến người đi
  to get out while the going is good
  giũ áo ra đi trong lúc đang có nhiều thuận lợi
  heavy going
  tẻ nhạt, gây chán chường

  Tính từ

  Đang có sẵn, đang hoạt động, đang tiến hành đều
  a going concern
  một hãng buôn đang làm ăn phát đạt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mặt bậc thang
  mặt bậc thềm

  Kỹ thuật chung

  đang hoạt động
  bậc thang

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X