• /fi´lisiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hạnh phúc, hạnh phúc lớn
  Sự may mắn; điều mang lại hạnh phúc
  Sự diễn đạt thích hợp; sự ăn nói đúng nơi, đúng lúc
  Câu nói khéo chọn, thành ngữ (từ...) dùng đúng lúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X