• /´wel´biiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng hạnh phúc, khoẻ mạnh...
  have a sense of (physical/spiritual) well-being
  cảm thấy khoẻ mạnh (về thể xác/tinh thần)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X