• /´fensiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rào dậu
  Hàng rào; vật liệu làm hàng rào
  (kỹ thuật) cái chắn
  Thuật đánh kiếm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự tranh luận
  Sự che chở, sự bảo vệ
  Sự đẩy lui, sự ngăn chặn được, sự tránh được, sự gạt được
  Sự oa trữ của gian

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kết cấu ngăn

  Kỹ thuật chung

  lá chắn
  hàng rào
  fencing of access ramp to tunnel portal
  hàng rào lối vào đường hầm
  fencing staple
  đinh móc (đóng) hàng rào
  fencing wood
  hàng rào gỗ
  fencing wood
  thanh gỗ hàng rào
  protective fencing (landscaping)
  hàng rào bảo vệ (cảnh quan)
  rào
  tường ngăn
  tường vây

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X