• /'pɔ:tl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cửa, cổng (nhất là cổng chính, cổng đồ sộ, đường bệ của đền đài, lăng tẩm..)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khung cần trục

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa (hầm)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cổng
  crane portal frame
  khung cổng trục (cần trục cổng)
  perspective portal
  cổng dẫn chính
  portal arch
  vòm (kiểu) cổng
  portal bracing
  mối liên kết kiểu cổng
  portal crane
  máy trục kiểu cổng
  portal frame
  khung kiểu cổng
  portal framed building
  nhà có khung kiểu cổng
  portal front gate
  cổng lớn nhà thờ
  portal front gate
  cổng lớn trước công viên
  portal gantry
  giá cổng
  portal strut
  thanh nén của cổng
  portal travelling crane
  máy trục di động kiểu cổng
  portal-boom crane
  cổng trục có tay với
  portal-type culvert head
  cửa cổng
  semi-portal crane
  máy trục kiểu nửa cống
  cổng chính

  Giải thích EN: A door, gate, or entranceway, especially when on a grand or monumental scale..

  Giải thích VN: Cửa, cổng hoặc lối vào, đặc biệt được sử dụng khi nói đến quy mô lớn, vỹ đại.

  cổng lớn công viên
  cổng lớn nhà thờ
  cột hàng hiên
  cửa (sân khấu)
  structural portal of stage
  khung kết cấu của sân khấu
  cửa chính
  trụ hình cổng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  khung cần trục

  Giải thích EN: A skeletal structure made up of two uprights joined by a horizontal at the top.

  Giải thích VN: Một cấu trúc khung được tạo ra bởi 2 khung thẳng đứng nối theo phương nằm ngang.

  khung cổng
  crane portal frame
  khung cổng trục (cần trục cổng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X