• /'steipl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ghim dập (kẹp giấy); đinh kẹp, ghim dập (hình chữ U); dây thép rập sách
  Ống bọc lưỡi gà (ở kèn ôboa...)

  Ngoại động từ

  Đóng bằng đinh kẹp; đóng (sách) bằng dây thép rập; gắn, kẹp (sách..) bằng ghim dập

  Danh từ

  Sản phẩm chủ yếu, mặt hàng chủ lực
  Nguyên vật liệu, vật liệu chưa chế biến, vật liệu chính
  Yếu tố chính
  the staple of conversation
  chủ đề câu chuyện
  Sợi (tính đến phẩm chất hoặc độ dài)
  cotton of short staple
  bông sợi ngắn

  Ngoại động từ

  Lựa theo sợi, phân loại theo sợi (bông, len, gai...)

  Tính từ

  Chính, chủ yếu; cơ bản; chuẩn mực (sản phẩm)
  staple commodities
  hàng hoá chủ yếu
  staple food
  lương thực chủ yếu
  staple industries
  những ngành công nghiệp chủ yếu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cái kẹp, móc cài, đinh móc, móc, cài

  Cơ - Điện tử

  Cái kẹp, móc cài, đinh móc, cái quai

  Cơ khí & công trình

  đinh đóng sách (hình chữ U)
  sản phẩm chủ yếu
  vấu tai

  Dệt may

  xơ ngắn

  Hóa học & vật liệu

  sản phẩm chính

  Kỹ thuật chung

  bột
  cái kẹp
  khung gối tựa
  đinh đĩa
  đinh đỉa
  đinh kẹp
  đinh móc
  fencing staple
  đinh móc (đóng) hàng rào
  staple gun
  súng bắn đinh móc
  nguyên liệu
  má kẹp
  móc
  móc cài
  quai
  tay cửa
  vòng

  Kinh tế

  cài bằng ghim cài giấy
  cái cài giấy
  chủ yếu
  cơ bản
  danh sản (của một vùng...)
  đinh kẹp giấy hình chữ U
  đinh kẹp sách
  đóng (nhiều tờ giấy lại) bằng đinh kẹp
  ghim cặp giấy
  nguyên liệu
  nguyên liệu chính
  sản phẩm chính
  sản phẩm chủ yếu
  sự khâu bằng vòng sắt
  thổ sản

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X