• /ræmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dốc, bờ dốc, đoạn đường thoai thoải, đoạn đường dốc
  approach ramp of a bridge
  dốc lên cầu
  (hàng không) thang lên máy bay
  Bệ tên lửa

  Nội động từ

  Dốc thoai thoải
  Chồm đứng lên, chồm hai chân trước lên (sư tử trên huy hiệu)
  (đùa cợt) nổi xung, giận điên lên

  Ngoại động từ

  (kiến trúc) xây dốc thoai thoải (một bức tường)

  Danh từ

  (từ lóng) sự lừa đảo
  Sự tính giá cắt cổ, chém

  Nội động từ

  Lừa đảo
  Tính giá cắt cổ, chém

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cửa đậu máy bay
  bãi đậu máy bay

  Ô tô

  con đội chết

  Xây dựng

  cái chèn bánh
  cái chèn bánh (tàu hòa)
  nhánh nối rẽ
  ghềng
  rầm thang nghiêng

  Điện

  độ biến đổi

  Giải thích EN: A change in output from one value to another that occurs at a predetermined linear rate.

  Giải thích VN: Sự thay đổi trong đầu ra từ một giá trị đến một giá trị khác xảy ra tại một suất tuyến tính định trước.

  sự biến đổi dòng điện

  Giải thích EN: A voltage or current that varies at a constant rate.

  Giải thích VN: Một hiệu điện thế hay cường độ dòng điện biến đổi theo một tỷ lệ cố định.

  Điện lạnh

  tín hiệu răng cưa

  Kỹ thuật chung

  cầu nâng
  2-post ramp/4-post ramp
  cầu nâng 2 trụ/4 trụ
  dốc
  dốc nước
  dốc thoải
  access ramp
  lối dốc thoải
  common ramp
  dốc thoải thông dụng
  fire isolated ramp
  dốc thoải ngăn cháy
  kerb ramp
  dốc thoải ở lề đường
  ramp (accessramp)
  dốc thoải (vào cửa)
  ramp (handrailramp)
  dốc thoải có tay vịn
  service ramp
  dốc thoải [phụ, công tác]
  service ramp
  dốc thoải dự phòng
  step ramp
  dốc thoải có từng đợt
  mặt dốc
  mặt nghiêng

  Giải thích EN: A walkway laid upon supports to form an inclined plane.

  Giải thích VN: Một đường đi được bố trí trên các trụ đỡ để tạo ra một mặt phẳng nghiêng.

  phay nghịch chờm
  sườn dốc
  ramp landfill
  sự lấp đất sườn dốc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X