• /´fifti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Năm mươi
  fifty persons
  năm mươi người
  Bao nhiêu là, vô số
  to have fifty things to do
  có bao nhiêu là việc phải làm

  Danh từ

  Số năm mươi
  Nhóm năm mươi (người, vật...)
  ( số nhiều) ( the fifties) những năm năm mươi (từ 50 đến 59 của (thế kỷ)); những năm tuổi trên năm mươi (từ 50 đến 59)
  to be in the late fifties
  gần sáu mươi
  in the early fifties of our century
  trong thời kỳ đầu những năm năm mươi của thế kỷ này

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  năm mươi (50)

  Kỹ thuật chung

  năm mươi
  excess fifty code
  mã dư năm mươi
  năm mươi (50)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  quinquagenarian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X