• (đổi hướng từ Persons)


  /ˈpɜrsən/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .people

  Con người, người
  young person
  người đàn ông trẻ tuổi, người đàn bà trẻ tuổi
  (nghĩa xấu) gã, anh chàng, thằng cha, mụ, ả...
  who is the this person?
  thằng cha (ả...) nào kia?; thằng cha (ả...) kia là ai?
  Bản thân
  Thân hình, vóc dáng
  he has a fine person
  anh ta có vóc người đẹp, anh ta đẹp trai
  Nhân vật (tiểu thuyết, kịch)
  (tôn giáo) ngôi
  first person
  ngôi thứ nhất
  second person
  ngôi thứ hai
  third person
  ngôi thứ ba
  (pháp lý) pháp nhân
  (động vật học) cá thể

  Cấu trúc từ

  to be delivered to the address in person
  cần đưa tận tay
  about/on one's person
  theo mình; trong người
  in person
  đích thân
  in the person of someone
  bản thân

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người
  disabled person
  người bất lực
  educated person
  người có học thức
  flat for a single person
  căn hộ (cho người) độc thân
  legal person
  người hợp pháp
  multi-person game
  trò chơi nhiều người
  person using a search engine
  người tìm kiếm
  person-day
  ngày-người
  person-to-person call
  gọi từ người đến người
  qualified person
  người có nghề
  responsible person
  người chịu trách nhiệm
  two-person game
  trò chơi hai người

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  animal , plant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X