• /´fil¸in/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái thay thế; người thay thế
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bản tóm tắt những sự việc cần thiết (của một vấn đề đang bàn...)

  Chuyên ngành

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái thay thế; người thay thế
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bản tóm tắt những sự việc cần thiết (của một vấn đề đang bàn...)

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự sáng lóa

  Kỹ thuật chung

  điền vào
  Fill - In Signal Unit (FISU)
  khối tín hiệu điền vào
  fill in the blanks
  điền vào những chỗ trống
  fill-in field
  trường điền vào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X