• /´sʌrəgət/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đại diện
  (tôn giáo) người đại diện giám mục
  Người thay thế; vật thay thế
  a surrogate mother
  một người mẹ thay thế (tức là một phụ nữ đẻ con thay cho một người khác không có khả năng sinh đẻ)

  Ngoại động từ

  Thay thế cho (ai)
  Đại diện cho (ai)

  Chuyên ngành

  Y học

  chất thay thế, người thay thế

  Kỹ thuật chung

  chất thay thế

  Kinh tế

  chất thay thế
  người đại diện
  người thay thế
  quan tòa coi việc phê chuẩn chức thư và quản lý di sản

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  real

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X