• /´filtreit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần lọc, phần nước lọc ra

  Động từ

  (như) filter

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phần thấm
  primary filtrate
  phần thấm đầu tiên
  sản phẩm lọc
  primary filtrate
  sản phẩm lọc ban đầu

  Kỹ thuật chung

  chất lọc
  nước lọc
  phần lọc
  phần thấm qua

  Kinh tế

  dịch lọc
  concentrated filtrate
  dịch lọc đặc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X