• /´kɔnsən¸treitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tập trung
  concentrated fire
  hoả lực tập trung
  (hoá học) cô đặc

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  đã cô đặc

  Kỹ thuật chung

  được tập trung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X