• /flæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Súng phòng không, hoả lực phòng không
  a flak ship
  tàu phòng không của Đức
  flak jacket
  áo chống đạn


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X