• /hɒˈstɪlɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thù địch; thái độ thù địch; hành vi thù địch
  Tình trạng chiến tranh
  ( số nhiều) hành động chiến tranh; chiến sự
  to open hostilities
  khai chiến
  during the hostilities
  trong lúc có chiến sự
  Sự chống đối (về tư tưởng...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X