• /´flaiə/

  Thông dụng

  Cách viết khác flier

  Danh từ

  Vật bay, con vật có cánh (như) chim, sâu bọ...
  Xe đi nhanh như bay; con vật bay nhanh
  Người lái máy bay
  Cái nhảy vút lên
  (thông tục) người nhiều tham vọng
  (kỹ thuật) bánh đà

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bậc thang

  Kinh tế

  phiếu hối báo
  tờ bướm
  tờ rơi
  truyền đơn (quảng cáo)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X