• /'nævigeitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà hàng hải, người đi biển; thuỷ thủ lão luyện
  (hàng hải); (hàng không) hoa tiêu
  (từ hiếm, nghĩa hiếm) thợ làm đất, thợ đấu ( (cũng) navvy)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hoa tiêu, nhà hàng hải, nhà đi biển, bộ dẫn đường, bộ đạo hàng

  Kỹ thuật chung

  hoa tiêu
  satellite navigator
  vệ tinh hoa tiêu
  người đi biển
  điều hướng
  nhà hàng hải

  Kinh tế

  hoa tiêu
  người lái tàu thủy hay máy bay
  người đi biển
  người hoa tiêu
  nhà hàng hải

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X