• /´pailət/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) hoa tiêu
  deep-sea pilot
  hoa tiêu ngoài biển khơi
  coast pilot; inshore pilot
  hoa tiêu ven biển
  (hàng không) người lái (máy bay), phi công
  (nghĩa bóng) người dẫn đường, vật dẫn đường (đi săn...)
  to drop the pilot
  bỏ rơi một cố vấn đáng tin cậy

  Ngoại động từ

  (hàng hải) dẫn, điều khiển (tàu)
  (hàng không) lái, điều khiển (máy bay)
  pilot a plane
  lái một chiếc máy bay
  Dẫn dắt ( ai/cái gì)
  pilot somebody through a crowd
  dẫn ai qua một đám đông
  (ở Quốc hội) đảm bảo (cái gì) thành công
  pilot a bill through the House
  lái được một dự luật thông qua Quốc hội
  Thử (cái gì) bằng kế hoạch thí điểm
  (nghĩa bóng) dìu dắt (ai) qua những khó khăn

  Tính từ

  Thí điểm; thí nghiệm quy mô nhỏ
  a pilot project
  dự án thí điểm
  a pilot study
  nghiên cứu thí điểm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Phần trục dẫn hướng, phi công, hoa tiêu

  Phần trục dẫn hướng, phi công, hoa tiêu

  Cơ khí & công trình

  bộ phận định tâm (hướng dẫn đầu trục)

  Giao thông & vận tải

  dẫn tàu
  điều khiển máy bay
  sự dẫn tàu

  Ô tô

  móc phanh tự động

  Xây dựng

  sản xuất thử nghiệm
  thí điểm
  pilot boring
  sự khoan thí điểm
  pilot channel
  hào thí điểm
  pilot column
  cột thí điểm
  pilot method
  phương pháp thí điểm

  Kỹ thuật chung

  hoa tiêu
  inshore pilot
  hoa tiêu ven biển
  inshore pilot
  tàu hoa tiêu ven bờ
  pilot boat
  tàu hoa tiêu
  pilot flag
  cờ hoa tiêu
  pilot lamp
  đèn hoa tiêu
  pilot waters
  vùng nước hoa tiêu
  sea pilot
  hoa tiêu đường biển
  hướng dẫn
  phase tolerance of the pilot signal
  dung hạn pha của tín hiệu hướng dẫn
  pilot carrier
  sóng mạng hướng dẫn
  pilot frequency
  tần số hướng dẫn (điều khiển)
  pilot service
  dịch vụ hướng dẫn
  pilot tone
  âm hưởng hướng dẫn
  pilot-bearing
  bạc đạn hướng dẫn
  người dẫn đường
  điều khiển
  built-in pilot valve
  van điều khiển lắp sẵn
  frequency of continuity pilot
  tần số sóng điều khiển liên tục
  monitoring pilot
  sóng kiểm tra điều khiển
  pilot controlled pressure reducer
  máy giảm áp có bộ điều khiển
  pilot controller
  bộ điều khiển chủ
  pilot controller
  bộ điều khiển lái
  pilot controller
  bộ điều khiển pilot
  pilot flame
  ngọn đuốc điều khiển
  pilot frequency
  tần số hướng dẫn (điều khiển)
  pilot pressure chamber
  buồng điều khiển tăng áp
  pilot signal
  tín hiệu điều khiển
  pilot valve
  van điều khiển
  pilot valve
  van trượt điều khiển phụ
  pilot wire
  dây điều khiển
  pilot-light
  đèn điều khiển
  lái
  lệnh truyền
  mô hình thử
  phần dẫn hướng trục
  phần trục dẫn hướng
  phi công
  sóng chủ
  pilot frequency
  tần số sóng chủ
  pilot level
  mức sóng chủ

  Kinh tế

  hoa tiêu
  branch pilot
  hoa tiêu ở cửa biển
  pilot boat
  tàu hoa tiêu
  người dẫn cảng (người dẫn tàu ra vào cảng)
  phi công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X