• BrE /'eɪvieɪtə(r)/
  NAmE /'eɪvieɪtər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phi công, người đi khinh khí cầu
  An intrepid aviator
  Một phi công gan dạ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phi hành viên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X