• /fu:zl/

  Thông dụng

  Danh từ
  (từ lóng) sự thất bại
  (từ lóng) cú đánh hỏng (đánh gôn)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người vụng về, người ngu độn
  Ngoại động từ
  (từ lóng) làm hỏng, làm ẩu
  (từ lóng) đánh bóng (đánh gôn)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bull , bungle , fumble , muff , stumble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X