• /fʌmbl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dò dẫm, sự sờ soạng; sự lần mò
  Sự lóng ngóng, sự vụng về

  Động từ

  Dò dẫm, sờ soạng; lần mò
  to fumble in one's pocket for a key
  sờ soạng trong túi tìm chìa khoá
  Làm (việc gì) một cách lóng ngóng, làm (việc gì) một cách vụng về
  to fumble the ball
  bắt bóng một cách lóng ngóng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lỗi vụng về

  Giải thích EN: In work-motion studies, a sensory-motor error that is unintentional and probably not avoidable.

  Giải thích VN: Trong các nghiên cứu công việc-vận động, một lỗi về thần kinh do vô ý và không thể tránh được.

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  do well

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X