• /¸fɔ:mə´listik/

  Thông dụng

  Tính từ
  Hình thức, hình thức chủ nghĩa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X