• /ˌækəˈdɛmɪk/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) học viện; (thuộc) trường đại học
  (thuộc) viện hàn lâm
  Có tính chất học thuật
  an academic debate
  một cuộc tranh luận có tính chất học thuật
  Lý thuyết suông, trừu tượng, không thực tế
  an academic question
  một vấn đề trừu tượng, một vấn đề không thực tế
  (văn nghệ) kinh viện
  academic painting
  hội hoạ kinh viện
  (thuộc) trường phái triết học Pla-ton

  Danh từ

  Hội viên học viện
  Viện sĩ
  Người quá nệ kinh viện
  ( số nhiều) lập luận hoàn toàn lý thuyết
  ( số nhiều) mũ áo đại học (của giáo sư và học sinh đại học ở Anh)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giáo sư đại học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X