• /skə´læstik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Học tập; (thuộc) nhà trường, (thuộc) giáo dục
  a scholastic education
  giáo dục nhà trường, giáo dục sách vở
  (thuộc) triết học kinh viện
  Lên mặt học giả; sách vở, giáo điều
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) trường trung học
  scholastic football games
  những cuộc đấu bóng đá giữa các trường trung học

  Danh từ

  Nhà triết học kinh viện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X